Centos7 MongoDb Kurulumu

MongoDB, NoSQL veritabanı yönetim sistemidir. NoSQL veritabanları, veri yapılarının sınırlamaları olmadan, düzenli olarak değişebildiği veritabanlarıdır. MongoDB, doküman tabanlı bir veritabanıdır. Bu, veriye JSON benzeri bir yapıda erişebilmenizi sağlar. MongoDB, ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve güvenli bir veritabanıdır. Veri depolama, sorgulama, güncelleme ve silme gibi temel veritabanı işlemlerini destekler. Ayrıca, MongoDB, birçok popüler programlama diliyle uyumludur ve kullanımı kolaydır.

MongoDB’nin genel GPG anahtarını yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

sudo rpm --import https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc

yum.repos.d dizininde mongodb-org-4.4.repo adlı yeni bir dosya oluşturun ve içeriği aşağıdakine benzer olmalıdır:

[mongodb-org-4.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc

MongoDB’yi kurmak için aşağıdaki komutu kullanın:

sudo yum install -y mongodb-org

MongoDB hizmetini aşağıdaki komutla başlatın:

sudo systemctl start mongod

MongoDB sistem başlangıcında otomatik olarak başlamasını sağlamak için:

sudo systemctl enable mongod

MongoDB hizmetinin durumunu kontrol etmek için:

sudo systemctl status mongod

Artık MongoDB sunucusuna mongo komut satırı aracılığıyla bağlanabilirsiniz.

MongoDB terminal komutları arasında en yaygın olarak kullanılanlar şunlardır:

Bu komut, mevcut veritabanlarının listesini görüntüler.

show dbs

Bu komut, belirtilen veritabanını kullanmak için kullanılır.

use <dbname>

Bu komut, mevcut veritabanının adını görüntüler.

db

Bu komut, mevcut veritabanı içindeki koleksiyonların listesini görüntüler.

show collections

Bu komut, belirtilen koleksiyon içindeki tüm belgeleri görüntüler.

db.<collection_name>.find()

Bu komut, belirtilen koleksiyona belge ekler.

db.<collection_name>.insert(<document>)

Bu komut, belirtilen sorguya uyan belgeleri günceller.

db.<collection_name>.update(<query>, <update>)

Bu komut, belirtilen sorguya uyan belgeleri siler.

db.<collection_name>.remove(<query>)

Bu komut, belirtilen koleksiyonu siler.

db.<collection_name>.drop()

Bu komut, MongoDB özel komutlarını çalıştırmak için kullanılır.

db.runCommand({...})

Bu komutlar MongoDB’nin temel işlemlerini yapmanıza olanak tanır ancak sorgulama,aggregate,indexing gibi daha ileri seviye işlemler için daha özel komutlar vardır.