Çocuklar İnternete Ebeveyn Kontrolünde Mi Girmeli?

  • Anasayfa
  • Çocuklar İnternete Ebeveyn Kontrolünde Mi Girmeli?

Medya okuryazarlığı, yalnızca televizyon, gazete, billboard, radyo gibi yazılı, görsel ya da işitsel araçlardaki mesajları değil, gelişen yeni teknolojilerle birlikte internet ortamındaki mesaj formlarını da analiz etmeyi, sorgulamayı ve onu anlamlandırmayı ve bu doğrultuda kişinin kendi mesajını oluşturabilme becerisini içerir. Yeni medya teknolojileriyle birlikte gelişen internet okuryazarlığı, çocuklara ve elbette ki yetişkinlere de olaylara çok yönlü farklı bakış açılarından yararlanarak okumalar yaptırır. Eleştirel internet okuryazarlığında kişinin multimedya ortamında maruz kaldığı enformasyon veya iletiler karşısında pasif olmayan, düşünüp sorgulayabilen, bunları analiz edebilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanır.

İnternete Ebeveyn

İnternet Okuryazarlığı Öğretilerek Çocuklar Kendi Kararını Verebilmelidir

Bu amaçlar doğrultusunda yanıtlanacak olan çocuklar internete ebeveyn kontrolünde mi girmeli? Sorusu titizlikle cevaplanmalıdır. Toplumsallaşma sürecinin ilk başladığı yer ailedir ve doğal olarak çocuklar ilk eğitimlerini ailelerinden alırlar. Günümüz çağının enformasyon çağı, teknoloji çağı, bilgi çağı gibi çeşitli isimlerle adlandırılması elbette ki internetin günümüz toplumlarındaki bariz etkisini ve önemini gösterir. Bu etki olumlu olduğu gibi olumsuz da olabilir. Çünkü internet ortamında hızlı, anında, dinamik bir enformasyon bombardımanı vardır. Bireyler, gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da dolandırıcılık, cinsel istismar, pedofili, nefret suçu gibi birçok tehlike oluşturan olaylar ve durumlarla karşı karşıyadır. Yetişkin bir birey bu mesajlar karşısında daha uyanıkken, çocuklar daha pasif bir durumdadır.

Bu tehlikelerden dolayı internet çocuklara yasaklanamayacağı gibi onları koruyan, sürekli takip eden bir yaklaşım da çocukların bu mesajlar karşısında kendi eleştirel becerilerini geliştirmesini engelleyecektir. Doğru olan ebeveynler ve öğretmenler tarafından, internet okuryazarlığı öğretilerek çocukların bu mesajlar ve tehlikeler karşısında kendi kararlarını doğru bir şekilde verebilecek seviyelere getirilmeleri olacaktır. Bu becerileri sağlamak ebeveynlerin görevi olduğu gibi, sürekli bir kontrol de çocuğun kendi sorumluluğunda olmalıdır.