Devlet Dairelerinde Kullanılan Başlıca Yazılımlar

  • Anasayfa
  • Devlet Dairelerinde Kullanılan Başlıca Yazılımlar

İnternetin yaygınlaşması ile insanların kullanımı da aynı oranda artmaktadır. Bu kullanım sadece bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmayıp, devletinde kullanımına sunulabilmekte ve birçok kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Devlet daire ya da dairelerinde birçok alanda bilgisayar kullanılmakta ve arşivler oluşturulabilmektedir. Bu tür kullanımların profesyonel bir yazılım sayesinde sağlandığı ve veri girişinin yapıldığı takdirde sorunsuz bir süreç oluşturulabilmektedir.

Devlet dairelerinde işleyişe göre geliştirilen birçok yazılım insanların ihtiyaçlarını karşılamakta ve gün geçtikçe yeni yazılımlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu tür yazılımlar da devletin yetkilendirdiği bakanlıklar tarafından desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Gerekli eğitimler verilerek istihdama kazandırılan genç iş gücünü de artırmayı planlamaktadır. Yıllık olarak düzenlenebilecek ulusal düzeyde yazılım geliştirme yarışmaları yapılması planlanmaktadır.

Devlet Dairelerinde Kullanılan Yazılımlar

Devletin kullanımına sunulan ihtiyaca yönelik birçok yazılım bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir; analitik muhasebe otomasyonu, encümen kararları programı, evrak kayıt programı, taşınır yada taşınmaz mal programı, amortisman takip programı, memur maaş programı, işçi maaş programı, belediye gelir programı, su takip programı, emlak ve çtv takip programı, evlendirme takip programı, sulama takip programı, online köy bilgi sistemi, hal müdürlüğü programı, memur sicil programı, işçi sicil programı, dava takip programı, icra takip programı, bilgi işlem yönetim sistemi, personel devam kontrol sistemi programı gibi birçok yazılım kullanılmakta ve ihtiyaca göre bu tür yazılımlar sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu tür yazılımlar bilgi amaçlı olarak sunulmuştur.

Yerli Yazılım

Kişisel, kurumsal ve diğer verilerin güvenliği gibi konuların son yıllarda ön plana çıkmasından itibaren yerli veri tabanı ve yazılımların geliştirilmesi ağırlık kazanmaktadır. İthal kullanarak bağımlı bir ülkeye dönüşmektense yerli üretimlerle kendi yazılımlarını üretip kullanan bir ülke olabilme amacı güden ülkemiz, başarılı yazılımlarla uluslararası piyasada yerini almış bulunmaktadır. Savunma sanayisinde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde teknoloji ile uyumlu başarılı çalışmalar üretilip yerli yazılımlar hız kesmeden devam etmektedir.

Sadece ülke içerisinde değil, ülke dışında da adından söz ettiren yerli yazılımlar dünya standartlarında çözümler üretebilme konusunda büyük bir adım atmış bulunmaktadır. Türkiye’nin yazılım konusunda dünya liderleri arasına girerek ve bu motivasyon ile işbirliği sağladığı 10 ülke ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve çalışmalarının hızlandırılması devam etmektedir.