Eğitim Danışmanı Nasıl Olunur

  • Anasayfa
  • Eğitim Danışmanı Nasıl Olunur

Öncelikle pedagojik formasyon veren yükseköğretim kurumlarından herhangi birinden mezun olmanız gerekecektir. Daha sonra kendi alanınızda uzmanlaşmanız gerekecektir. Uzmanlık alanınız doğrultusunda verilecek danışmanlık hizmeti evrensel ilkelere dayalı olmalı ve danışan ile danışmanın arasında gizli kalacak veya 3. şahıslara danışanın izni doğrultusunda bilgi verilmesinin unutulmaması gereken bir konu olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bunun yanı sıra Eğitim Danışmanı olabilmeniz için öncelikle sahip olmanız gereken yeterlilikler vardır bunlar;

Alanınızda Uzman Olmalısınız: Eğitim Danışmanlığı yapılacak alanda daha önceden geniş bir bilgi birikimine sahip olunması gerekmektedir. Bu bilgi birikimi ise mezun olduğunuz yükseköğretim programından en az yüksek lisans, doktora derecesi ile mezun olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte danışmanlığını yapmayı düşündüğünüz eğitim alanında akademik çalışmalar yapmanız gerekmektedir. Bu akademik çalışmalar toplumca benimsenmeli ve toplumun örf adet ve kültürüyle ters düşmemelidir. Nihayetinde eğitim danışmanlığı verilecek alanda yetkin bir kişi olmanız gerekmektedir.

Eğitim Danışmanı Nasıl Olunur

Yön verme kabiliyeti : Sizleri takip edecek kişileri hangi alanlara yönlendirmeniz gerektirdiğini çıkarımlar yaparak Eğitim alanında tavsiyelerde bulunmanız gerekmektedir. Bulunduğunuz tavsiyeler kişinin ilgi ihtiyaç ve yaşantısıyla doğru orantılı olması gerekiyor. Yöneltilecek veya danışmanlığı yapılacak eğitim alanının iyi analiz edilmiş olması gerekirken Eğitim Danışmanının temel yöneltme becerilerinin danışa sunulurken yöneltme faaliyetlerinin doğru yapıldığından emin olunması gerekmektedir.

Sonuç Odaklı Eğitim Danışmanlığı : Yapılacak yönlendirmelere bağlı olarak sonucun nereye vardığı muhtemel sonuçların kimler tarafından uygulandığı kadar sonucunda yapılacak eğitim bize ne kazandıracaktır anlayışıyla tüm bahsedilen konular göz önüne alınarak danışmanlık sağlanan kişinin danışmaya konu olan konunun kişiye ileride neler kazandıracağı danışana bildirilmelidir. Muhtemel sonuçların fayda zarar değerlendirilmesi yapılarak danışana bildirilmelidir.

Koşulsuz Kabul : Eğitim veya diğer danışmanlık türlerinin en önemli özelliği koşulsuz kabul olgusudur. Koşulsuz kabul danışanı tüm yönleriyle kabul ederek yapılacak çalışmalar ve danışmanlık sürecinde gerek danışmana gerekse danışana ek özellikler katmaktadır. Bununla birlikte yukarıda belirtilen etkenlerle birleştiği zaman koşulsuz kabul uygulaması Eğitim Danışmanına pozitif etki sağlamaktadır. Bu etki danışan ve danışman arasında bir oluşmasına olanak sağlamakla birlikte yapılacak çalışmalara da öncülük edecek eylemlerin düzenlenmesine ve uygulanmasına olanak sağlayacaktır. Böylelikle sunulacak eğitim danışmanlığı genel geçerden ziyade kişisel ve sonuç odaklı olacaktır.

Nitekim tüm bu özellikler sağlanması nitelikli bir eğitim danışmanlığının temelini oluşturmakla birlikte kalitenizden ödün vermemenizi sağlayacak böylelikle alanında uzman bir eğitim danışmanı olmanızın önü açılacaktır. Eğitim danışmanlığı kavramının ne derece önemli olduğu aşikardır.