Excel Hesaplama Operatörleri

  • Anasayfa
  • Excel Hesaplama Operatörleri

Excel’de hesaplama operatörleri veriler ile hangi işlemlerin yapılacağını belirler. Hesaplama operatörleri, artı (+), eksi (-), çarpma (*), ve bölme simgeleridir. Excel’de bu operatörler kullanılarak dört işlem hesaplamaları yapılabilir.

  • Excel bu operatörleri kullanırken aşağıdaki öncelik kurallarını izler.
  • Parantez içindeki ifadeler önce işlenir.
  • Parantez dışındaki ifadelerde çarpma, bölme, toplama ve çıkarma şeklinde sıra izlenir.
  • Aynı öncelik düzeyindeki işlemler, soldan sağa doğru hesaplanır.

Formül kullanımları aşağıdaki gibidir.

Formül Yazılımı

Açıklaması

=5+2 5 ile 2 rakamını toplar
=A2+A3+A4 A2, A3 ve A4 hücrelerindeki rakamları toplar
=A2*2 A2 hücresindeki rakamlar 2 ile çarpar
=5*3 5 ile 3 rakamını çarpar
=25-9 25 rakamından 9 çıkarır
=A2-10 A2 hücresindeki rakamdan 10 çıkarır
=A2/3 A2 hücresindeki rakamı 3’e böler
=(A2+2)*5 A2 hücresindeki rakamla 2’yi topyıp çıkan sonucu 5 ile çarpar
=5+(10/A1) 10’u A1 hücresindeki rakama böler ve çıkan sonucu 5 ile toplar

Not: formüllerde bazı işlemlerin önce yapılması isteniyorsa bu işlemler parantez içerisinde alınmalıdır.