İnternet Sitesi Nasıl Kaynak Gösterilir?

  • Anasayfa
  • İnternet Sitesi Nasıl Kaynak Gösterilir?

Araştırma, ödev yapma, tez ve proje hazırlamada internet vazgeçilmez kaynaklardan biri hale gelmiştir. Bilgi, artık sayısal ortama aktarılmış ve internet üzerinden kullanıcılara ücretsiz, üyelik karşılığı veya ücret karşılığı sunulmaktadır. Sunulan bu hizmet için kaynak gösterilmesi 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği zorunluluktur. Meydana çıkarılacak eserler veya çalışmalar için yararlanılan kaynak usulüne uygun olarak gösterilmemesi halinde intihal (bilimsel hırsızlık) ile yaftalaması ile karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca kaynak sahibine, kaynak göstermeden kullanan şahsa karşı öne sürülecek kanuni yaptırım istenmesi hali ortaya çıkacaktır.

Kaynak Nasıl Gösterilir?

İnternet ortamında bulunan bilgi; esin kaynağı veya bir kısmı kullanılabilir. Esin kaynağı olarak kullanıldığında yazının sonunda kaynakça kısmında yararlanılan internet sitesi genel olarak yararlanılması halinde;

-Yazarın soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxx.com ‘den 14.02.2018 tarihinde esinlenilmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Eğer belirli bir sayfasından yaralanıyor ise yazarın soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxx.com/xxxxx 14.02.2018 tarihinde esinlenilmiştir” ibaresi yazılmalıdır. Yazar belli değilse yazılmamalıdır.

Kaynak olarak internet adresinden bire bir olarak alınacak kısım yazı içerisinde (“.”) işaretleri arasına yazılmalı ve yazı içerisinde sırası ile numaralandırılmalı ve kaynakça kısmında sıra numarası ile belirtilmelidir.

Kaynak

 Örnek;

– … metin içerisinde “xxxxx xxxxx xxxxxxx” (1) şeklinde belirtilmelidir.

Kaynakça

(1) yazar soyadı, adı veya sayfa adı “www.xxxxxxx.com/xxxxx/xxxxx 14.02.2018”

Kaynak gösterilirken siteler zamanla güncellenmesinden kaynaklanan bilgi değişiklikleri olabilmektedir. Tarih yazmak o tarih itibari ile bilginin alındığını gösterdiği ve bu tarihten sonra sorumluluk doğurabilecek bir değişiklik halini ispatı sağlayacaktır.

Yararlanma görüntülü ise görüntünün izlenmesi sonrası kaynak olarak gösterilmesi kaynakça bölümünde eser sahibi soyadı, adı veya web adı belirtilmelidir.

-Örneğin; Yılmaz, Cem. bir tat bir doku. “www.xxxxxx.com/cemyilmaz/birtatbirdoku.com 14.02.2018” şeklinde yazılmalıdır.