İnternetin Doğuşu Ve Gelişimi

  • Anasayfa
  • İnternetin Doğuşu Ve Gelişimi

Çağımızda internet, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Evlerimizde, iş yerlerimizde, seyahatlerimizde, boş zamanlarımızda, kısacası hayatımızın birçok anında bu uçsuz bucaksız enformasyon ağına bağlanarak; arkadaşlarımızla haberleşebiliyor, alışveriş yapabiliyor, hava durumunu kontrol edebiliyor, en yakın ATM’nin nerede olduğunu öğrenilebiliniyor.

Ama bu her zaman böyle değildi. İnternetin gelişimi birkaç yılda gerçekleşmedi. İnternetin bu günkü halini alması aslında yaklaşık 50 yıl süren yoğun çalışmaların bir sonucuydu.

İnternet Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

İnternetin kökeni J. Licklider’in, 1962 yılında ‘Massachusetts Institute of Tecnology’de’ ileriye sürdüğü ‘Galaktik Ağ’ kavramına kadar uzanmaktadır. Bu fikre göre dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcı, küresel bir ağ aracılığı ile veri ve programlara erişebilecekti. 1965 yılında yine aynı üniversitede araştırmalarını yürüten Thomas Merrill ve Lawrance Roberts, iki bilgisayarı birbirine bağlamayı başardılar. İkili, Licklider’in düşündüğü gibi küresel bir iletişim ağı oluşturamamış olsalar bile, yine de yaptıkları şey Licklider’in ortaya attığı fikri destekler nitelikteydi.

İnternetin Doğuşu

Lawrance Roberts 1966 yılından itibaren Amerikan hükümetine bağlı bir arge departmanı olarak hizmet veren Darpa’da çalışmaya başladı ve ‘Arpanet’ adlı bir projenin hazırlanması için öneride bulunarak, bu konuyla ilgili çalışmalara başlanmasında ön ayak oldu. 1966 yılının sonlarına doğru, Arpanet kullanılarak dört ayrı merkezden bilgisayarlar arasında bağlantılar kuruldu ve böylelikle internetin en ilkel hali ortaya çıkmış oldu.

Çok geçmeden birçok farklı merkezden bilgisayarlar Arpanet ağına bağlandılar. 1971 tarihinde ‘Ağ Kontrol Protokolü’ adında bir protokol devreye sokuldu. 1972 yılında ise ‘Uluslararası Bilgisayar İletişim Konferansı’ gerçekleştirilerek, Arpanet ve Npc’nin demontrasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. yine aynı yıl içinde ilk kez Arpanet için ilk defa e-mail kullanılmaya başlandı. 1 Ocak 1983’te ‘İletişim Kontrol Protokolü’ kabul edildi ve bunun sonucunda TCP/IP internetin ana halkası olarak kullanıma girdi. 1980’de ‘Amerika askeri bilgisayar ağı’, ‘MILITARY Net’ adını alarak Arpanet’ten ayrıldı. Amerikan hükümetinin düzenlediği sübvansiyon ile Arpanet, NFSNET’e dönüştürüldü ve NFSNET yedi ayrı bölge üzerinden 1.5 mb/s’lik güçlü bir omurgaya sahip olacağını duyurdu.

Alan adları tarafından kullanılan host sayısı, 1984 yılında 1000’i aşmıyordu. Şüphesiz bu yıllarda internet adına önemli gelişmeler yaşanmıştı ama en önemli gelişmelerin yaşanacağı dönem kesinlikle 90’lı yıllar olacaktı.

İnternetin Gelişimi

Bildiğimiz anlamıyla internet yani “World Wide Web” 1991 yılında kullanıma açıldı. Bu olay, internet için bir devrim niteliğindeydi. 1994 yılına gelindiğinde internette yer alan sitelerin sayısı on bine, hostların sayısı ise üç milyona ulaşmıştı. Bu birçok şirket içinde yeni bir kazanç kapısı olarak algılandı. Şirketler ve bankalar hızlı bir şekilde harekete geçtiler ve internette kendi sanal şubelerini oluşturarak, hizmet kapasitelerini arttırma yoluna gittiler. Birçok organizasyon kendi internet sitelerini oluşturmaya başladı. 1994’te internetteki ilk reklam yayınlandı. Aynı yıl internete 110 ülkeden, 25 milyon farklı kullanıcı bağlanmıştır. Bundan sonra ise internete bağlanan kullanıcı sayısı her geçen yıl katlanarak artmıştır ve artmaya da devam etmektedir.