İnternette Başarı Sağlamanın Sırrı

  • Anasayfa
  • İnternette Başarı Sağlamanın Sırrı

İnternet girişimlerinde belli bir kazanca erişmek adına gerekli olan zaman dilimi yaklaşık 8 ile 14 ay arasında değişmektedir. Bu süreç içerisinde hem esas operasyonel giderlerin ödenmesi, hem de müteşebbislerin varlığını sürdürebilmesi için belirli bir finans kaynağı gerekmektedir.

Teknolojiye Hükmedin

Teknoloji, bir hayli internet girişiminden dolayı ayırt edici öğelerden biridir. Hissedarlardan minimum birisinin teknik altyapıya ve internet teknolojilerine hükmetmesinin firmanın stratejik eylemleri açısından önemi büyüktür. İnternet üzerinde yararlı olduğu halde kazanç sağlayamayan birçok internet sitesi ve girişimi var. İnternet girişiminin kişiler tarafından dikkati üzerine toplaması, yoğunluk alabilmesi ve insanlar aracılığıyla yararlanılması, girişimin kazanç sağlaması için gerekli olabilir ama yeterli değildir. Girişim düşüncesi ilk evrelerinden başlayarak, doğru iş örneği ile getiri yollarının ne olacağı ve bu senaryolar ile ilgili riski analizi yapılmalıdır.

İnternette Başarı

Her şeyin Başlangıcı Fikir değildir

Özellikle internet girişimlerinin, küçük anaparalar ile büyük tesirlerin oluşturulabileceği bir ortam olduğu için yaratılacak büyük tesirler müteşebbislerin yaptıklarına ve düşüncelerine tabidir. Çıktığı yolda kararlı olan ve büyük bir istekle yaptığı işi başarıyla tamamlamak isteyen bir müteşebbis olmadan, başarı mümkün olmamaktadır. İnternet girişiminde elde edilen iyi sonucun değerli anahtarından birisi de belirli bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntemlerin tümü, alınan değişim kararları, gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonel vazifelerin yürürlüğünün sağlanmasıdır

  • E-Ticaret girişimini başarılı bir şekilde devam ettirmek adına;
  • Doğru ürün, doğru öneri, doğru alıcı şarttır. Bu ticaretin altın ve değişmez kuralıdır.
  • ”Customer Lifetime Value” alıcıların size bir ömür boyunca temin edeceği kazancı hesap edin. Ancak bu parametrelerin devamlı olarak stabil olmadığını da unutmamalısınız.
  • Çözümsel ölçümler neticesinde oluşturduğumuz pazarlama kurallarının yalnızsa kısa bir süre için geçerliliğini koruyacağını onaylayın.
  • Yalnızca birim ekonomisi ile alakalı hesaplar gerçekleştirmeyin.
  • SEO araçları için önemli bir ödenek ayırın.