İsim Tescil Nedir?

Teknoloji ve sanayi pazarının dünyada ilerlemesi ile birlikte artık yeni yeni pazarlar yeni yeni şirketler kurumlar kurulmaya başladı.

Bu kurulan kurulların resmi ve de devlet onaylı olabilmeleri için isim tescili yaptırmaları gerekmektedir. Peki isim tescil nedir? Türkiye’de kurumların koruma altına alınması ve resmi olarak adım atılması 1995 yılından sonra başlamıştır. 1995 yılının son dönemlerinde 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname karara bağlandı ve bu tarihten sonra markalar kullandıkları ve kendilerini diğer kurumlardan ayırmaya yarayan kendilerine özel isimlerle kullandıkları markalarını onaylayarak resmiyete kavuşturup korumaya aldırmıştır.

Ülkemiz sınırları içerisinde hangi hizmet sektöründen olursa olsun kesinlikle bir marka kullanır ve bu marka arayıcılığı ile de tanınmaktadır. Markayı önce tanıtmak ve daha sonra resmileştirmek için tescil ettirmek Mülk sahiplerini, haklarını kaybı ile Karşı karşıya getirmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nce Tescil edilmemiş kurum ve markalarınız yasal olarak sizin değildir.

İsim Tescil

Türk Patent Enstitüsü’nde Tescil Müracaatları başvuru tarihine göre işlem gördüğünden dolayı koruma altına alınmayan marka ve kurum, Hak Sahibi tarafından marka reklamı için çalışıldığı süreçte, başka biri tarafından tescil altına alınabilir ve bu durumda Hak Sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekiyor. Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek Hak Sahibinin ya markasından vazgeçmesine yada maddi ve manevi açıdan yıpranıp işten vazgeçmesine dahi yol açmaktadır.

Hak sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile alakalı çok büyük hataya düştükleri bir diğer konu da Ticaret unvanlarıdır. Ticaret unvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan işaret ve ibareler, Ticaret siciline kayıt belirtilmiş olmakla 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır. İşletmelerce bu şekilde Ticaret sicile kayıtlı ancak Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı olmadan kişiler tarafından kullanılan bu markalar, zaman içinde aynı yada benzer ibareyi Ticaret Unvanında kullanan yada kullanmayan hali hazırda elinde tutan başka bir kutum tarafından Marka siciline kayıt ettirilebilmektedir. Bu durum büyük sıkıntılar doğurmakla beraber kurumlar arası uzaklaşmaya ve zıtlaşmalara sebep oluyor yapılması gereken en başta isim tesciline dikkat etmektir.