Kdv Nedir?

Katma Değer Vergisi yani KDV yapılan harcamalar üzerinden, devletin aldığı vergidir. Üretimin ve dağıtımın her aşamasında, ürün veya hizmetin kazandığı değere göre hesaplanıp, alınan vergi türüdür. KDV’de ürün veya hizmet her el değiştirdiğinde uygulanır.

KDV’nin Konusu

Ticari, sanayi, zirai ve serbest meslek faaliyetlerinin konusu olan mal veya hizmetlerin hepsi

 •  İthal edilen her türlü mal veya hizmet
 • İletişim hizmetleri, şans ve talih oyunları
 • Gösteri, konser, sportif faaliyetler, yarışlar, yarışmalar
 • Müzayedelerde yapılan satışlar
 • Petrol veya gaz ürünlerinin satışı
 • Döner sermayeli işletmelerin sunduğu hizmet veya ürünlerden
 • Kamu veya tüzel kişilerin yaptıkları hizmet veya ürün ithalatlarından

Kdv Nedir?

KDV’nin mükellefi

Vergiye konu olan ürün veya hizmetlerin işlemlerini, yasal olarak gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişidir.

KDV’yi doğuran olay

 • Vergiye konu olan malın teslim edilmesi veya hizmetin yapılması halinde
 • Vergiye konu olan malın tesliminde veya hizmetin ifasından önce faturanın düzenlenmesi halinde
 • Vergiye konu olan malın veya hizmetin alıcıya veya alıcıyı temsil eden kişiye teslim edilmesi halinde

KDV’nin oranı

Vergiye konu olan malın veya hizmetin gerçekleştirilen her işlem için, olarak uygulanmaktadır. Ancak Bakanlar Kurulu, bu oran üzerinden 4 katına kadar artırım, %1 oranında indirim yapmaya yetkilidir.

KDV’nin Türleri

 •  Gayrisafi Hasıla Tipi KDV
 •  Gelir Tipi KDV
 •  Tüketim Tipi KDV

Gayrisafi Hasıla Tipi KDV

İşletmelerin, başka firmalardan aldıkları sermayeye konu olacak malların bedellerinin, bu malların yıpranma paylarının ve bu malların stok artışlarının vergi matrahından düşürülmesine izin verilen KDV tipidir.

Gelir Tipi KDV

İşletmelerin yatırım malı almaları durumunda ödeyecekleri KDV’nin, yatırım malını satın aldıkları yıl içinde değil de yatırım malının amortismanının yapıldığı süreler içerisinde aşamalı olarak uygulanılan KDV’dir.

Tüketim Tipi KDV

İşletmelerin yıl içerisinde satın aldığı yatırım mallarının, tüketim mal ve hizmetlerinin tutarı, işletmenin satış hasılatından düşüldüğünde, amortismana tabi olan yatırım mallarının vergiden istisna tutulduğu KDV’dir.