Kurumsal Eğitimler Neden Önemlidir

  • Anasayfa
  • Kurumsal Eğitimler Neden Önemlidir

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamlarından karlı çıkmak isteyen firmalar daha çok personel eğitimlerine yönelmiş durumdalar. Çünkü çalışan kadronuz ne kadar yetenekli ve bilgili olursa, rekabette de üstün duruma düşersiniz. Artık firmalar şunun çok farkındalar ki, verimli çalışmak, çok çalışmaktan daha önemli. Firmada görev alan her kademedeki çalışanların verimli bir çalışma sağlayabilmesi için ön önemli katkılardan biri eğitimdir. Verimli bir çalışma ortamı yaratılmak isteniyorsa da mutlaka çalışanlar mesleki ve kişisel anlamda eğitimlerle desteklenmelidirler.

Verilecek eğitimler aynı zamanda çalışanların kendilerini tanımalarını, özgüvenlerinin artmasını ve çalışan bağlılığını da sağlayacaktır.

Çalışan Eğitimlerinin Önemi

Kurumsal Eğitimler Neden Önemlidir

Özellikle büyük uluslararası firmalarda, işe başlayacak çalışanlara öncelikle işbaşı yapmadan yapacağı iş ile ilgili eğitim verilir. Bazı firmalarda eğitimler oryantasyon süreci içerisinde de verilebiliyor. İşe başlayanlara verilen eğitimlerde yapılacak iş ile ilgili teknik, mesleki bilgiler yanında kişisel gelişim eğitimleri de verilir. Verilen eğitimle çalışanlar yapacakları iş ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmuş olur.

Çalışanlar tarafından yapılan gerek mesleki, gerek teknik ve gerekse de ilişkiler bazındaki hatalar firma için ciddi kayıplara sebebiyet verebilmektedir. Firmalar bu hatalardan dolayı maddi ve manevi kayıp yaşayabilmektedirler. Bu tür durumlarla karşılaşmamak veya en aza indirmek için şirkette yapılacak eğitimler ve dışarıdan alınacak eğitimler çok çok önemlidir.

Eğitim Bir Masraf mıdır?

Özellikle küçük ve orta büyüklükteki firmalar eğitim giderlerini gerek masraf olarak görebilmektedirler. Özellikle de sirkülasyonu fazla olan sektör ve işlerde şu düşünceye sıkça rastlanır “ biz eğitimleri verip, kişiye yatırım yapacağız, ancak birkaç ay sonra başka yere gidecekler”. Bu yaklaşımla bakıldığında durum biraz sıkıntılı olabilmektedir. “peki ya gitmez ise?” sorusu da akla gelmelidir. Personele verilecek olan eğitim karşılıksız olarak verilmelidir. İleride başka bir firmaya gitse bile, mevcut firmada alacağı eğitimlerden dolayı, çalıştığı süre zarfında daha kaliteli bir çalışma sergilemiş olacaktır.

Çalışan eğitimlerine harcanan bedel, verimlilik ve kaliteli iş anlayışı, iş yapış tarzı gibi alanlarda firmaya işletme karı olarak geri dönecektir.

Çalışanların gerekli eğitimlere tabi tutulması ve eğitim almanın her daim gerekli olduğu bilincinin hem firma üst yönetimi tarafından, hem de çalışanlar tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Firmanın gelişmesi, büyümesi, karlılığını artırabilmesi nitelikli ve yetenekli kadrolarla mümkündür. Bunu sağlamanın yolu ise çalışanlara yatırım yapmaktan geçer. Çalıştığı firmanın kendisine yatırım yaptığını gören çalışanların şirkete olan aidiyet duygusunun yanında, işi sahiplenir, özverili ve daha motivasyonlu çalışır. Eğitimlerin verdiği farkındalıkla yaptığı işte daha fazla beyin fırtınası yapar çalışanlar ve fark yaratmaya başlarlar.