Marka Değeri Nasıl Artırılır?

  • Anasayfa
  • Marka Değeri Nasıl Artırılır?

Bir markanın değerini artırmanın yolu markaya konulan hedef ile hedef kitlesinden geçmektedir. Belirlenmiş olan hedef ve amaçlara ulaşmak adına, kurumsal bir iletişim bütünlüğünün hedef kitle ile oluşturulan yol haritası marka değerini ifade etmektedir. Marka olmak, yönetimsel ve iletişimsel bir sanattır. Bu iletişim de, her türlü haber, mesaj ve bilgi alışverişleridir.

Marka Nedir?

Kurumsal ya da bireysel olarak, belirli amaçlar doğrultusunda, hedeflenmiş kitleye sunulan ürün ya da hizmetleri tanımlayan, ve onları rakiplerinden ayırmayı amaçlayan slogan, logo, isim, simge ve duruşun kombinasyonudur.

Marka Kimliği Ve İmajı

SEO çalışmaları için de oldukça büyük bir önem arz eden markanın, hedef kitleye patentli logo, isim, ambalaj, slogan, reklam ve tanıtım kampanyaları, ürün ya da hizmet kalitesi, halkla ilişkiler, sosyal medya, sosyal sorumluluk vb. kanallarla iletilen görsel, sözlü ve yazılı mesajlar bir markanın kimliğini ifade etmektedir. Marka imajında ise, gönderilen bu iletilerin hedef kitleleri tarafından nasıl algılandığı ve geri dönüşünün nasıl olduğudur.

Marka Değeri

Marka Değerini Yükseltmenin Yolu Nedir?

Bir markanın değerini artırmak için 3 temel anahtara ihtiyaç vardır. Bunlar, büyüme, kar ve risk üçlüsüdür. Bu üç anahtar sözcük, marka değerinin tüm bileşenlerini oluşturmaktadır. Bir şirketin karlılık oranı ne kadar yüksek ise, marka değeri de o kadar yüksektir. Kar oranını artırmak için yapılan her çalışma, markanın da değer kazanmasını sağlamaktadır. Çünkü yüksek karlılık, müşteri oranının fazlalığı ve o markanın tercih edilebilirliği ile doğru orantılıdır. Marka değerinin artırmak için en önemli hususun tutarlılık ve kaliteden ödün verilmemesi şeklinde açıklanabilmektedir. Kalite konusunda bir markanın değerinden ödün verilmesi halinde, müşteri potansiyelinin azalmasına bağlı olarak markanın hedef kitle tarafından tercih edilmesinde azalmaya ve markanın değer kayıpları yaşamasına sebep olmaktadır.