MongoDb insert()

MongoDB, bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) olarak çalışır ve PHP ile kullanılabilir. Aşağıda, PHP ile MongoDB’ye veri ekleme işlemini nasıl yapacağınızı gösteren basit bir örnek verilmiştir

// MongoDB bağlantısını kurun
$client = new MongoDB\Client("mongodb://localhost:27017");

// Kullanılacak veritabanı ve topluluğu (koleksiyonu) seçin
$db = $client->veritabani_adi;
$collection = $db->topluluk_adi;

// Yeni bir belge oluşturun ve veri ekleyin
$document = array(
   "ad" => "Ahmet",
   "soyad" => "Yılmaz",
   "yas" => 30
);

// Belgeyi topluluğa ekleyin
$collection->insertOne($document);

Bu kod, bir veritabanı oluşturulmasını ve bir topluluğa bir belge eklemesini sağlar. Bu örnekte, “veritabani_adi” ve “topluluk_adi” yerine gerçek veritabanı ve topluluk adlarınızı yazmalısınız. Ayrıca, bağlantıyı kurmak için kullanılan MongoDB bağlantı dizesini de gerçek bağlantı bilgilerinize göre değiştirin.

Not: Bu örnekte, MongoDB PHP Sürücüsü’nün birkaç yeni özelliğini kullandığınızdan, PHP 5.5 veya üstü gerekir. Eğer daha eski bir sürümü kullanıyorsanız, bu kodun çalışması için güncellemeler yapmanız gerekebilir.