PHP İle Mongodb Bağlantısı

  • Anasayfa
  • PHP İle Mongodb Bağlantısı

PHP’den MongoDB’ye bağlanmak için PHP için MongoDB uzantısını kullanabilirsiniz. Bu uzantı, bir MongoDB sunucusuna bağlanmak ve veritabanında çeşitli işlemler gerçekleştirmek için bir istemci sağlar.

PHP için MongoDB uzantısını kurmak , sisteminizde PHP ve MongoDB sunucusu kurulu olmalıdır. Bunları yükledikten sonra, aşağıdaki komutu çalıştırarak uzantıyı yükleyebilirsiniz

pecl install mongodb

MongoDB\ClientUzantı yüklendikten sonra, sınıfın yeni bir örneğini oluşturarak ve bağlantı URI’sini yapıcıya ileterek bir MongoDB sunucusuna bağlanabilirsiniz . Bağlantı URI’si aşağıdaki biçimde olmalıdır:

mongodb://[username:password@]host1[:port1][,host2[:port2],...[,hostN[:portN]]][/[database][?options]]

 

İşte bir MongoDB sunucusuna nasıl bağlanılacağına ve bir veritabanının nasıl seçileceğine dair bir örnek:

<?php // Connect to the MongoDB server $client = new MongoDB\Client("mongodb://localhost:27017"); // Select a database $db = $client->mydb;

 

Veritabanına bağlandıktan sonra veritabanı üzerinde belge ekleme, güncelleme, silme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. PHP için MongoDB uzantısıyla nasıl çalışılacağı hakkında daha fazla bilgi için resmi belgelere göz atabilirsiniz.