Rakip Analizinin Önemi Nedir?

  • Anasayfa
  • Rakip Analizinin Önemi Nedir?

Rakip analizi kısaca kendinizi tanıdığınız kadar rakiplerinizi de tanımanız gerektiğini ve rekabet içerisinde kullanabileceğiniz bilgileri rakiplerinizden toplamanız demektir. Bir işte başarılı olabilmek için kişi ya da kurum öncelikle kendi SWOT Ananalizini sonra rakip SWOT analizini yapmalıdır.

SWOT Analizi

SWOT(Strenght, Weakness, Opportunities, Threats) analizi kişi ya da kurumun güçlü, zayıf yanlarını bilmesi olası fırsatlar ve tehditlerin farkında olması demektir.

Rakip Analizi Nasıl Yapılmalı?

Rakip analizi yapabilmek için önce mevcut rakiplerin kimler olduğu değerlendirilmeli daha sonra, rakiplerin piyasadaki durumları, hedefleri, daha önceki hedeleri, rakibin güçlü ve zayıf yönleri, muhtemel fırsat ve tehditlerinin analizi yapılmalıdır.

Rakip Analizinin Önemi Nedir?

İçerik ve Ürün Analizi

Yukarıdaki değerlendirmeler yapıldıktan sonra içerik ve ürün analizi yapılmalıdır. Rakiplerin meydana getirdiği içerik ve analizlerin neler olduğu, bunların kalitesi özellikle pazarlamada kullandıkları içeriklerin yeri, miktarı ve zamanının ne olduğu önemli konulardır.

Gerekli ürün analizi yapıldıktan sonra içerik analizine geçilmelidir. Bunu yaparken içeriğin ne olduğu, hangi mecralarda yayınlandığı, ne miktarda, ne zaman ve ne sıklıkla yayınlandığı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler sonrasında içerik kalitesi araştırılmalı; içeriği kimin oluşturduğu, içeriğin sadeliği, anlatmaya çalıştığı şeyi kolayca anlatıp anlatamaması, içerik hataları, içeriğin olumlu yönleri gibi konular araştırılmalıdır.

SEO İncelemesi

Bu araştırmalar tamamlandıktan sonra rakip içeriğinin SEO yapısını araştırmak gerekir. Bunu yaparken konu başlığı, URL’ler, alt başlıklar, anahtar kelime sıklığı, görseller ve diğer bağlantılar tespit edilmeli ve değerlendirme yapılmalıdır.

Sosyal Medya İçerikleri

Tüm bu araştırmalardan sonra rakibin sosyal medya araçlarındaki etkinlikleri de göz önünde bulundurulmalı bunun pazarlama ve rekabet üzerindeki etkileri de araştırılmalıdır. Zira sosyal medya günümüzde çok güçlü bir reklam ve pazarlama aracı olarak kullanılabilmektedir.

İyi bir rakip analizi kişinin ya da kurumun hedeflerini belirlemesinde, ilgili sektörü tanımasında ve etkili rekabet edebilmesinde çok büyük bir önemi haizdir. Asla küçümsenmemesi gereken bir durumdur.