Reklam Şirketi Nasıl Kurulur?

  • Anasayfa
  • Reklam Şirketi Nasıl Kurulur?

Reklam şirketi kurmak için 1 hafta süre yeterlidir. Öncelikle yapılması gereken şey faaliyette istenilen reklam ajansı türünü seçmektir. Bazı reklam ajansları ise belli bir ücret karşılığında radyo, internet ve televizyon reklamlarında kullanılacak sloganları yaratabilirler. Yeni iş kurma sürecinde oldukça fazla öğrenilmesi gereken fazla şey vardır.

Reklam Şirketi Kurmak İçin Gerekli Adımlar

Öncelikle ne tür bir reklam şirketi kurulması gerektiğine karar vermek birinci kuraldır. Ardından sunmak istenilen hizmetler listelenir. Bağlı bulunan belediyenin internet sayfasından şirket kurmak için gerekli bilgiler alındıktan sonra işyeri açmak için gerekli olan ruhsatı almak için ilgili makamlara başvurulmalıdır. Mobilya, bilgisayar, yazıcı, faks gibi gerekli araçlar ofise alınmalıdır. Profesyonellik adına ayrı bir şirket hattı alınmalıdır. En önemlisi hızlı ve güvenilir bir internet ağı bulunması gerekir. Müşteri tabanı oluşturmak gerekir. Randevu talep etmeden önce şirketlerin geçmişini araştırmakta fayda vardır. Kartvizit ve broşürleri bastırmak gerekir. İnternet sitesi kurulacaksa domain almak zorunludur. Diğer medya kanallarıyla iletişim halinde bulunularak fiyat listesi çıkartılmalıdır. İşletme sahipleri ile iyi ilişkiler kurabilmek için organizasyonlara katılmak gerekir. En önemli konu ise müşterilere yapılan tüm harcamaların faturasını kesmek zorunludur. Seo çalışmalarına destek olmak için önemlidir.

İzin Ve Başvurular

Kuruluş aşamasında vergi dairesi, ticaret odası, eğer başka biri çalışacaksa sosyal güvenlik kurumundan izin alınması, işyeri açmak için ruhsat belediyeden alınması zorunludur.

Gerekli Belgeler

Reklam şirketi kurmak için noter onaylı imza sirküleri, onaylı nüfus cüzdanı sureti, ikametgah, imza tescil beyannamesi gibi belgeleri ilgili kurumdan alınması gerekir.

Kuruluş Sonrası Maliyetler

Her yıl KDV, şirkette çalışan varsa sigorta primi, üç ayda bir geçici vergi, yılda bir yasal defter tasdikleri, aylık mali müşavir ücretleri, yılda bir ya da iki kez meslek odası aidatları verilmesi zorunludur.