Seo İhtiyacını Karşılamak İsteyen Bir Şirket Ne Yapmalıdır

  • Anasayfa
  • Seo İhtiyacını Karşılamak İsteyen Bir Şirket Ne Yapmalıdır

Dünya genelinde en gelişmiş ülkelerde internet üzerinden alışverişin bütün alışverişlere oranı yüzde kırk civarındadır. Türkiye ‘de ise bu oran yüzde on beştir. Türkiye ‘nin hızla gelişmekte olan bir ülke olduğunu göz önünde bulundurursak bu oranın önümüzdeki on yıl içerisinde şu an en gelişmiş ülkelerdeki oranı yakalayacağından şüphe duyulmaması gerektiğini fark ediyoruz.

Türkiye internet piyasasının yukarı doğru ivmelenen bir grafik izlemesi ile birlikte küçüğünden büyüğüne bütün firmalar internette varlık göstermek zorunda kalmıştır. Bu rekabet ortamı, seo hizmeti gibi rank hizmetlerini firmalar tarafından aranan hizmetler haline getirmiştir. Şüphesiz ki internet sektöründe var olmak veya varlığını devam ettirmek isteyen şirketler için en temel hizmet “seo” hizmetidir.

Seo Hizmetinin Karşılanması İçin İzlenebilecek Stratejiler

  •  – Seo danışmanlığı firmalarından hizmet satın almak: Sektörde bulunan danışmanlık firmalarının çoğu kısa sürede etkili çözümler sunabilmektedirler. Herhangi bir firmayı internette, normal piyasada bulundukları seviyelere kısa sürede eriştirebilirler. Bu hızlı yükselişin maddi karşılığı doğal olarak yüksektir. Harici bir firmadan seo hizmeti almak isteyen bir şirket basit bir araştırmayla güvenilir firmalara erişebilir ve uygun bulduğu paketlerden yararlanabilir. Bu durumda hizmeti talep eden şirket internet üzerinde görünürlüğünü artırarak devam ettirmek istiyorsa uzun vadeli bir maliyet / geri dönüş hesabı yapmalıdır.
  •  – Mevcut şirkete dahili bir seo ekibi kurmak: İnternet sektöründe ve arama motoru optimizasyonunda uzmanlaşmış kişilerden bir ekip oluşturularak şirketin internet sektöründe yükselmesi için gereken yükü omuzlaması sağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; bu ekibin internette bulunan mevcut bir altyapı ile başlamayacağıdır. Dolayısıyla başlangıçta elde edilecek olan yükselme ivmesi, harici hizmet satın almaya göre düşük olacaktır. Buna karşılık uzun vadede ekibin şirkete entegre olması ile birlikte yapılan çalışmalardan daha yüksek verim alınacak, süreklilik ve düşük tepki süresi sağlanacaktır.

Seo ihtiyacını karşılamak isteyen şirketin uzun / kısa vadeli amaçlarını ve maliyet / geri dönüş hesabını yapması sonucu her iki strateji de diğerine üstün gelebilmektedir. Bu durumda planlamanın iyi yapılarak en verimli seçeneğin tercih edilmesi gerekir.