Ticaret Sektörü Nasıl Gelişir?

  • Anasayfa
  • Ticaret Sektörü Nasıl Gelişir?

Ticaret sektörü bir ülkenin gelir kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ticaret iç ve dış ticaret olarak ikiye ayrılmaktadır. Gelişmiş ülkelere bakarsak iç ve dış ticaretlerinin çok iyi olduğunu görmekteyiz. Gelişmiş olmalarının bir sebebi de ticari gelirleridir zaten. Peki ticaret sektörü nasıl gelişir? Öncelikle bahsi geçen herhangi bir ülkenin ithalat ve ihracat oranını iyi ayarlaması gerekmektedir. Dışarıya bağlı ülkeler gelişememeye veya sonsuza kadar gelişmekte olmaya mahkûmdurlar.

İthalat ve İhracat

İthalat yurt dışında başka bir ülke tarafından üretilmiş olan malın yurt içine alımına denir. İhracat ise yurt içinde üretilen bir malın başka bir ülkeye satımına verilen addır. İkisi arasındaki fark ve getirileri ya da götürüleri çok açıktır. Bir ülkenin ithalatının ihracatından düşük olması ticari anlamda kayıp yaşadığı anlamına gelmektedir. Tabii bu ithalat yapılmaması gerektiği anlamına gelmez. Coğrafi koşullar nedeniyle ülke sınırları içerisinde yetişmeyen bir ürünü dışarıdan almak gayet doğaldır. İşte tam burada ülkenin jeopolitik konumu devreye girer. Ülke içinde üretilemeyen o ürünün finansal giderini ülke kendi içerisinde ürettiği bir malı ihraç ederek dengelemeli hatta daha fazlasını kazanmaya çalışmalıdır.

Ticaret Sektörü Nasıl Gelişir?

Ticari Gelişim Nasıl Sağlanır

Öncelikle ülkenin kendi tekstil, gıda, maden ve benzeri ticari unsurlarına odaklanması gerekir. Bunu sağlayacak, geliştirecek teknolojiye sahip olması gerekmektedir. Şöyle düşünelim, bir tekstil fabrikası kurmak istiyorsunuz fakat bunun için gerekli makineye sahip değilsiniz. Yurt dışından makine ithal edip, ham maddelerinizi bir tekstil ürününe dönüştürerek makineyi satın aldığınız ülkeye sattınız. Bir süre sonra makineye harcadığınız para ile sattığınız ürünün getirdiği para eşitlenecek ve daha da çok kazanacaksınız. Bu finansal anlamda artıya geçtiğinizi gösterir. Tabi bu çok sıradan ve basit bir örnektir. Günümüz ticaretinde çok doğru ve emin adımlar atılmalı. Kısaca nokta atışı yapılmalı. Yoksa örnekte aldığınız o makine elinizde patlayabilir. Doğru yere olan yatırımın bol kazanç getirme olasılığı yüksektir. Bu ve benzeri örneklerle ticaret sektörünü geliştirebilir, zenginleştirebiliriz.