Ürün Fiyatı Nasıl Belirlenir?

  • Anasayfa
  • Ürün Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Günümüzde tüketiciler açısından bir ürünün pek çok farklı alternatifinin olması, internet üzerinden satın alma kolaylığı, farklı satıcıların yarattığı rekabet ortamı gibi pek çok etken, ürün fiyatının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Fiyatlandırma belirlenirken, yalnızca ürünün piyasaya çıkma anı değil, uzun vadede diğer firmalarla sektörel anlamda yapacağı rekabet de göz önünde bulundurulmaktadır.

Ürün Değeri

Bir diğer nokta, ürünün maliyeti ile müşteri gözündeki değerinin kıyaslanmasıdır. Bu değerin belirlenmesi süreç gerektirmektedir. Müşterilerin ürüne ulaşma, tüketme, bağlanma gibi süreçleri o ürünün tüketimine olan eğilimlerini etkilenmektedir. Dolayısıyla ürünün fiyatlandırması da bu doğrultuda etkilenir.

Arz-Talep

Mevcut piyasa göz önünde bulundurularak belirlenen fiyattan satışa hazır olan ürün miktarı “arz” olarak adlandırılırken, tüketicilerin belirlenen fiyatı kabul ederek, hazır edilen ürünü almak isteme durumlarına “talep” adı verilmektedir. Bir ürünün fiyatının belirlendiği nokta ise, üretici ile tüketicinin ortak noktada buluştuğu; arz-talebin kesiştiği noktadır.

Ürün Fiyatı

Bir ürünün fiyatı arttıkça, o ürüne olan talep azalır. Bu nedenle üretici ve tüketicinin belirli bir fiyatta buluşmaları gerekmektedir. Bu buluşma noktasında ürünün fiyatı da belirlenmiş olur. Ürün belirli bir fiyat ile piyasaya sürülmesinin ardından, tüketicinin o ürüne olan ilgisi, fiyatın ne yönde hareket edeceğini belirler. Eğer ürün fiyatı tüketiciler tarafından kabul görmez ise, satıcı çok olacağı için ürün stokları artacaktır. Bu durumda firmalar ürünü satamadıkları için fiyat üzerinde değişiklik yapmak zorunda kalırlar. Ürünün fiyatı düştükçe talep artacağı için de ürün stokları düşer. Eğer ürün stoklarındaki düşüş beklenen seviyede olmaz ise fiyat yeniden belirlenir. Bu şekilde bir arz talep dengesi kurulur ve ürünün fiyatı oluşur.

Sonuç olarak bir ürünün fiyatı belirlenirken firmanın stratejik yaklaşımı, tüketicinin gözündeki imajı, arz talep dengesi gibi faktörlerin tümünün bir bütün içinde ele alınması gerekmektedir.