WooCommerce İçin İşinizi Kolaylaştıracak Kodlar

 • Anasayfa
 • WooCommerce İçin İşinizi Kolaylaştıracak Kodlar

Woocommerce alt yapılı e-ticaret siteniz için işinizi kolaylaştıracak birkaç kod paylaşacağım bu kodlar temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli.

İndirim Yazısını Değiştirme

add_filter('woocommerce_sale_flash', 'my_custom_sale_flash', 10, 3);
function my_custom_sale_flash($text, $post, $_product)
{
  return 'Sizin Butonunuz';
}

Sepete Ekle Butonunu Kaldırmak

remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart');
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );

Kayıt Sayfasında Şifre Tekrarı


	

Mağaza Sayfasını Kapatmak

add_action('template_redirect','store_closed');
function store_closed(){
  if (!is_admin() && is_woocommerce()){
    wp_redirect('/magaza-kapaşi/'); // yönlenecek Link
    exit;
  }
}

Bir Kategori İçin Minimum Sipariş Miktarı Belirleme

add_action( 'woocommerce_check_cart_items', 'check_total' );
function check_total() {
  // Only run in the Cart or Checkout pages
  if( is_cart() || is_checkout() ) {

    global $woocommerce, $product;

    $total_quantity = 0;
    $display_notice = 1;
    $i = 0;
    //loop through all cart products
    foreach ( $woocommerce->cart->cart_contents as $product ) {

      // See if any product is from the cuvees category or not
      if ( has_term( 'category-1', 'product_cat', $product['product_id'] )) {
        $total_quantity += $product['quantity'];
      }

    }
    // Set up the acceptable totals and loop through them so we don't have an ugly if statement below.
    $acceptable_totals = array(1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72, 96, 120);

    foreach($acceptable_totals as $total_check) {
      if ( $total_check == $total_quantity ) { $display_notice = 0; } 
    }

    foreach ( $woocommerce->cart->cart_contents as $product ) {
      if ( has_term( 'category-1', 'product_cat', $product['product_id'] ) ) {
        if( $display_notice == 1 && $i == 0 ) {
          // Display our error message
          wc_add_notice( sprintf( 'This product can only be sold in following quantities 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 96 | 120.

', $total_quantity), 'error' ); } $i++; } } }

Oturum Açmış Kullanıcılardan Fatura Adresini Kaldırmak

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
  if( is_user_logged_in() ){
    unset($fields['billing']);
		$fields['billing'] = array();
  }
  return $fields;
}