WooCommerce Kategori Resmi

WordPress e-ticaret eklentisi WooCommerce’de kategori sayfasına girdiğinde kategori için yüklenmiş resimleri göstermek istiyorsanız. Kategori resminin görünmesini istediğiniz divin içerisine aşağıdaki kodu ekleyiniz.

<?php
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_category_image', 2 );
function woocommerce_category_image() {
  if ( is_product_category() ){
	  global $wp_query;
	  $cat = $wp_query->get_queried_object();
	  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true );
	  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id );
	  if ( $image ) {
		  echo '<img src="' . $image . '" alt="" />';
		}
	}
}
?>