WooCommerce Tab Düzenlemesi

WordPress ve WooCommerce eklentisinde en çok düzenleme yapılmak istenilen alanlarından birisi ürün sayfasının altında tab menuler. Temanızın functions.php dosyasında yapacağız ufak eklemeler ile menulere şekil verebilirsiniz.

İstediğiniz Tab Menuyu Kaldırın

5,6,7. satırdaki kodları düzenleyerek istemediğiniz tabı ürün sayfasında çıkmasını engelleyebilirsiniz.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );

function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {

  unset( $tabs['description'] );   	// Açıklama Tabını Kaldır
  unset( $tabs['reviews'] ); 			// Yorumlar Tabını Kaldır
  unset( $tabs['additional_information'] ); 	// Ürün Özellikleri Tabını Kaldır

  return $tabs;

}

Tabların Başlık İsimlerini Değiştirin

4,5,6. satırlarda yapacağınız düzenlemeler ile tabların ismini değiştirebilirsiniz.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_tabs', 98 );
function woo_rename_tabs( $tabs ) {

	$tabs['description']['title'] = __( 'More Information' );		// Açıklama tabının ismini değiştir
	$tabs['reviews']['title'] = __( 'Ratings' );				// Yorumlar tabının ismini değiştir
	$tabs['additional_information']['title'] = __( 'Product Data' );	// Ürün özellikleri tabının ismini değiştir

	return $tabs;

}

 Tabların Sırasını Değiştirin

4,5,6. satırlarda [‘priority’] = 5;  kodundaki 5 tabın sırası belirler

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_reorder_tabs', 98 );
function woo_reorder_tabs( $tabs ) {

	$tabs['reviews']['priority'] = 5;			// Reviews first
	$tabs['description']['priority'] = 10;			// Description second
	$tabs['additional_information']['priority'] = 15;	// Additional information third

	return $tabs;
}

 Açıklama Tabının İçeriğini Sabit Hale Getirin

Açıklama tabına tüm ürünler için sabit bir içerik girebilirsiniz. Ama seo için bu özelliği tavsiye etmiyorum.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_custom_description_tab', 98 );
function woo_custom_description_tab( $tabs ) {

	$tabs['description']['callback'] = 'woo_custom_description_tab_content';	// Custom description callback

	return $tabs;
}

function woo_custom_description_tab_content() {
	echo '

Custom Description

'; echo '

Here's a custom description

'; }

Sabit Tab Ekleme

Mevcut WooCommerce tablarının yanına tüm ürün saylarında görüncek sabit bir tab ekleyebilirsiniz.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_new_product_tab' );
function woo_new_product_tab( $tabs ) {
	
	// Adds the new tab
	
	$tabs['test_tab'] = array(
		'title' 	=> __( 'New Product Tab', 'woocommerce' ),
		'priority' 	=> 50,
		'callback' 	=> 'woo_new_product_tab_content'
	);

	return $tabs;

}
function woo_new_product_tab_content() {

	// The new tab content

	echo '

New Product Tab

'; echo '

Here's your new product tab.

'; }