WooCommerce Varyasyon Limiti

WordPress WooCommerce eklentisinde varyasyon eklerken bize 50 adet limit veriyor. Bunu bazı ürün gruplarında arttırmak gerekiyor. Bunun için temanızın functions.php dosyasının en altına ?> kodunun üzerine

define( 'WC_MAX_LINKED_VARIATIONS', 350 );

kodunu ekleyiniz.