Yazıda Anahtar Kelime Yoğunluğu Nasıl Olmalıdır?

  • Anasayfa
  • Yazıda Anahtar Kelime Yoğunluğu Nasıl Olmalıdır?

İçerik yazılarında anahtar kelime kullanımı önemli bir faktördür. Anahtar kelimelerin çok sayıda ya da az sayıda kullanılması içeriği belirleyen kriterlerdendir. Yazı da ki anahtar kelime yoğunluğu yazılan içeriğe ve kullanılan anahtar kelimeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 5 çıvarında olması uygun görülmektedir. Bu sayı en üt limiti göstermektedir, bu kadar sayıda kullanılması gerekiyor anlamında değildir. Anahtar kelime kullanma yoğunluğu kullanılacak olan kelimenin popülaritesine göre değişiklik gösterir.

Anahtar Kelime Seçimi ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Web içeriklerinde kullanılan bu tip kelimeler aslında diğer siteler ile rekabet anlamına gelir. Bu yüzden kullanılacak olan anahtar kelime seçimi yapılırken bu rekabet göz önüne alınmalı, seçim bu yönde yapılmalı.

Rekabet seviyesi yüksek kelimeleri kullanmayı tercih edersek, bu kelimelerin yazı içerisinde oldukça az sayıda kullanılması önemlidir aksı takdirde spam algısı oluşmasına sebep olabilir.

Eğer yoğunluk açısından düşün bir hit’e sahip olunan bir site içeriği için anahtar kelime seçimi yapılacaksa rekabet düzeyi daha az olan seçimler her zaman için daha verimli olacaktır.

Anahtar Kelime

Anahtar Kelime Seçimlerine Örnek Verelim

Online satış yapan bir kitap sitesi ve bu sitenin tanıtımını yapan birde blog web alanı olsun. Bu satış sitesinin ilgili blog’da yazılan içerikler ile dijital dünyada tanıtımı yapılıyor olsun.

Kitap sitesi tanıtımı yapacak olan bir içerik editörü elbette ki ilk akla gelen kelime olan “kitap” kelimesini tercih edecektir. Fakat bu tercih yapılırken sitenin işlevi göz önüne alınmazsa istenilen verim alınamayacaktır. Daha genel olmayan, kullanım tercihi daha az olan başka bir kelimenin ya da kelime grubunun seçimi geri dönüşüm oranını artırma yönünde daha sağlıklı olacaktır.

Her ne şekilde kelime seçimi yapılırsa yapılsın, seçilen anahtar kelimenin getirisi zaman içerisinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile bir sonuca varılacağı için bu zaman zarfında unutulmaması gereken şey; kelime kullanımının spam olarak algılanmasını önlemektir.