Yazılım Eğitiminin İlkokulda Başlaması Gerekliliği

  • Anasayfa
  • Yazılım Eğitiminin İlkokulda Başlaması Gerekliliği

Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde son yıllarda eğitim alanında oldukça yenilikçi adımlar atılmaya başlanmıştır. Yazılım konusu da atılmakta olan adımlardan bir tanesi olarak görülmektedir. Dünya üzerindeki pek çok şirketin yazılım konusunda eğitimler de bu konuda atılan adımlara örnek olarak gösterilebilir.

Kodlama ve yazılım konusunda önemli derecede adımların atılması bazı ebeveynler ve eğitimcilerin bu konuların ilkokulda öğretilmeye başlaması gibi önerileri gündeme getirmesine öncülük etmektedir. Günümüzde hayatın tüm alanlarında bilgisayar sistemlerinin kullanılıyor olması bu durumu bir zorunluluk haline getirmiş ve bu yönde atılacak olan adımların hızlandırılmasına zemin hazırlamıştır.

Yazılım Eğitiminin İlkokulda Başlaması Gerekliliği

Yazılım Eğitiminin İlkokulda Verilmesi

Dünya üzerinde verilmekte olan eğitim ve çok anlamda birbirine benzemektedir. Fizik kimya Matematik ve biyoloji gibi derslerinin yanı sıra bu dersleri ek olarak yazılım ve kodlama gibi derslerinde ilköğrenim derecesinde öğrencilere gösterilmesi gereklilik olarak baş göstermektedir. Kimi ülkelerde bu derslerin ilkokul seviyesinde verilebilmesi için bazı atılımlar gerçekleştirilmiştir. Benzer adımların tüm Ülkelerde de atılması ile birlikte standart eğitimden vazgeçilerek yenilikçi bir eğitim anlayışının kazanılması söz konusudur.

Kodlama Ve Yazılımın Ne Gibi Faydası Vardır?

Kodlama ve yazılım eğitimi pek çok temel faydasından farklı olarak çocukların Küçük yaşlarda yeteneklerini fark etmesi ve bunları geliştirmesi için de oldukça önemli bir özelliğe sahiptir. Pek çok uzman, temel bilgisayar programlarının öğrenilmesi sayesinde çocukların genel yeteneklerinin ve problem çözme yeteneklerinin çok önemli bir ölçüde artabileceğini dikkat çekmektedir. Bundan farklı olarak küçük yaşlarda öğrenilen yazılım ve kodlama bilgisi gelecekte parlak bir kariyer sahibi olmanın temeli olarak nitelendirilebilmektedir.

Şu anda dünya üzerinde faaliyet göstermekte olan en değerli şirketler arasında Google, Facebook ve Microsoft gibi şirketlerin bulunması, bu şirketlerin de temelde yazılım kökenli olması yazılım eğitiminin verilmesini ne kadar gerekli olduğunu gösteren bir detay olarak dikkat çeker. Ancak yazılım sadece kariyer için gerekmemekle birlikte genel işleyişin nasıl olduğunun öğrenilmesi açısından da değerlendirilebilecek bir eğitimdir. Bilgisayarların insan hayatında bu denli hâkim olduğu bir zaman diliminde, yazılım ve kodlama bilgisinin küçük yaşlarda çocuklara aşılanması gelecekte oldukça faydalı bir durum olarak görülmektedir.